Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

ԳԼՈՒԽ 7 ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   Հոդված 162. Արդարադատության իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն դատարանները` Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխա

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 163. Դատարանները Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Գերագույն դատարանը, վերաքննիչ դատարանները, առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանները։ Սահմանադրական օրենքով նախատեսված դեպքերում

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 164. Դատավորի կարգավիճակը 1. Արդարադատություն իրականացնելիս դատավորն անկախ է, ինքնուրույն, ապակուսակցականցված, ապաքաղաքականացված, անաչառ, անկողմնակալ և գործում է միայն Սահմանադրությանը և օրենքն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 165. Դատավորների թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները Գերագույն դատարանի դատավոր կարող է ընտրվել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ուն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 166. Դատավորների ընտրության և նշանակման կարգը 1. Գերագույն դատարանի դատավորներին ընտրում է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, տասներկու տարի ժամկետով

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 167. Գերագույն դատարանը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն դատական ատյանը, ներառյալ՝ սահմանադրական արդարադատության մասով, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն դատարանն է, որը, ստորադաս դատա

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 168. Գերագույն դատարանի լիազորությունները Գերագույն դատարանը սահմանադրական օրենքներով սահմանված կարգով՝ 1) որոշում է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

առաջարկվում է հանել սույն հոդվածը

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է հանել սույն հոդվածը

Հիմնավորում

Առաջարկություն

առաջարկվում է հանել սույն հոդվածը

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 175. Դատավորների ընդհանուր ժողովը 1. Դատավորների ընդհանուր ժողովն ապահովում դատարանների ու դատավորների անկախությունն, ունի պետական մարմնի կարգավիճակ և աշխատակազմ։ Նրա լիազորությունները և գործու

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է հանել սույն հոդվածը Սահմանադրությունից

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է հանել սույն հոդվածը Սահմանադրությունից

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է հանել սույն հոդվածը Սահմանադրությունից

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

1 7 8 9 10 11