Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 202. Սահմանադրության ընդունումը և փոփոխությունը 1. Սահմանադրությունը և դրանում ցանկացած փոփոխություն ընդունվում է միայն հանրաքվեի միջոցով: Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու նախաձեռնությ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 209. Սահմանադրության ուժի մեջ մտնելը Սահմանադրության բոլոր դրույթներն ուժի մեջ են մտնում «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» Սահմանադրության նոր տարբերակի հրապարակվելու հաջորդ օրվ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 210. Նոր Սահմանադրության ընդունմամբ պայմանավորված փոփոխությունները 1. Ընտրական օրենսգիրքը, հեռուստառադիո հեռարձակման ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրությունը, Կուսակցությունների մասին սահմանադրական

Հիմնավորում

1 9 10 11