constitution

Հոդված 202

ԳԼՈՒԽ 15 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎ ՀԱՆՐԱՔՎԵՆ Հոդված 202. Սահմանադրության ընդունումը և փոփոխությունը 1. Սահմանադրությունը և Սահմանադրության 1-3-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 15-րդ գլուխներում, ինչպես նաև Սահմանադրության 88-րդ հոդվածում, 89-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին նախադասությունում, 90-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 108-րդ, 115-րդ, 119-120-րդ, 123-125-րդ, 146-րդ, 149-րդ և 155-րդ հոդվածներում, 200-րդ հոդվածի 4-րդ մասում փոփոխություններն ընդունվում են միայն հանրաքվեի միջոցով: Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը, Կառավարությունը կամ ընտրական իրավունք ունեցող երկու հարյուր հազար քաղաքացի: Ազգային ժողովը նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: 2. Բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հոդվածների, Սահմանադրության մյուս հոդվածներում փոփոխություններն ընդունում է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: Համապատասխան նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը, Կառավարությունը կամ ընտրական իրավունք ունեցող հարյուր հիսուն հազար քաղաքացի: 3. Եթե սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն Ազգային ժողովը չի ընդունում, ապա պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով ընդունված որոշմամբ այն կարող է դրվել հանրաքվեի:

Առաջարկություն

Հոդված 202. Սահմանադրության ընդունումը և փոփոխությունը 1. Սահմանադրությունը և դրանում ցանկացած փոփոխություն ընդունվում է միայն հանրաքվեի միջոցով: Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը, Կառավարությունը կամ ընտրական իրավունք ունեցող առնվազն հիսուն հազար քաղաքացի: Ընդ որում, նման նախաձեռնություն ցուցաբերած սուբյեկտը ներկայացնում է նաև սահմանադրության փոփոխության կամ նոր Սահմանադրության իր նախագիծը։ 2. Ազգային ժողովը նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Եթե առնվազն հիսուն հազար քաղաքացիների կողմից առաջարկված նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին որոշումն Ազգային ժողովը չի ընդունում երկու ամսվա ընթացքում կամ մերժում է դրա ընդունումը, ապա քաղաքացիների առնվազն հարյուր հազարի նախաձեռնությամբ այն դրվում է հանրաքվեի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից՝ սահմանադրական օրենքով նախատեսված կարգով։

Հիմնավորում

Պատասխանել

avatar
  Բաժանորդագրվել  
Ծանուցել