constitution

Հոդված 10

Հոդված 10. Սեփականության երաշխավորումը
  1. Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը:
  2. Ընդերքը և ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն են:

Առաջարկություն

Հոդված 10. Սեփականության երաշխավորումը
  1. Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը:
  2. Ընդերքը, օդը, անտառային և ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն են, որոնց օգտագործումը պետք է չվնասի բնությանը, տեղական հանրույթի շահերին և երկիրը ռազմավարական ռեսուրսների պահուստներով ապահովելու նպատակին։
  3. Օրենքով կարող են սահմանվել պետական բացառիկ սեփականության այլ տեսակներ։

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Պատասխանել

avatar
  Բաժանորդագրվել  
Ծանուցել